Niewielka poprawa może być sprzętem smartpozyczka edukacyjnym na pokrycie okazjonalnych rachunków

MENU